Dotační projekty

Informace o realizaci projektů s podporou EU

Rekonstrukce objektu k podnikání - 1.etapa

Registrační číslo:  21/005/19210/452/010/001788

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Výsledkem projektu je vybudování školících prostor s celoročním provozem v 1. NP objektu v Potštejně. Tohoto výsledku bylo dosaženo instalací topení vč. umístění radiátorů a elektrokotle a také výměnou 12 ks oken a 1 ks vstupních vrat.

 

Image
LLAMARO s.r.o.
Na Štěpnici  347, Potštejn
517 43 Potštejn
IČ:28764307
+420 731 328 250

LLAMARO area - skladová oblast

Do Ostrov 38
517 43 Potštejn
CZECH REPUBLIC